Εφαρμογές κατά παραγγελία, διαδικτυακή παρουσία.

Επισκευή υπολογιστών

Επίλυση προβλημάτων υλικού και λογισμικού.

Εφαρμογες

Εφαρμογές κατά παραγγελία, διαδικτυακή παρουσία.

Τεχνικη υποστηριξη

Επίλυση προβλημάτων υλικού και λογισμικού.

making technology work

Υπηρεσίες

Συναρμολόγηση υπολογιστών
Συναρμολόγηση υπολογιστών

Ανάλυση απαιτήσεων
Τεχνική και οικονομική πρόταση
Ολοκληρωμένες λύσεις

Αναβάθμιση φορητού
Αναβάθμιση laptop

Κερδίστε ακόμα και διπλάσια ταχύτητα
Χαμηλό κόστος  
Διατήρηση περιβάλλοντος εργασίας

Επισκευή υπολογιστών
Επισκευή υπολογιστών

Επισκευή κάθε είδους υπολογιστή. Αναφορά κόστους πριν την εργασία. Ολοκληρωμένες προτάσεις επισκευής.

Ψηφιακή υπογραφή Τρίπολη
Ψηφιακές Υπογραφές

Πιστοποιητικά από το ελληνικό Δημόσιο Χωρίς καμία είδους συνδρομή Προμήθεια token - Εκπαίδευση

Αντίγραφα Δεδομένων (Back up)
Αντίγραφα Δεδομένων (Back up)

Αντίγραφα σε πολλαπλά σημεία Κρυπτογράφηση και ασφάλεια Γρήγορη και εύκολη επαναφορά

Ασφάλεια Δικτύων
Ασφάλεια Δικτύων

Εγκατάσταση firewall
Παραμετροποίηση antivirus
Εγκατάσταση VPN

Υποστηρίζουμε

Φιλοσοφία

Εμπιστευόμαστε ποιοτικά προϊόντα από εταιρείες με παγκόσμιο κύρος.

Προϊόντα

Κάθε επισκευή συνοδεύεται δωρεάν από γραπτή εγγύηση.

Εγγύηση

Πρότερη ενημέρωση κόστους.

Τιμές

Από το blog

Σύνθεση υπολογιστή καλή επιλογή, όχι απλή υπόθεση.

Αλλάζει η αρχή χρονοσήμανσης

Μια δυνατή πρόταση κοντά στα 500 €

Δημιουργήστε τη δικής σας εφαρμογή. Ακριβώς στις ανάγκες σας. Επικοινωνήστε μαζί μας