Επισκευή υπολογιστών

Επισκευή υπολογιστών

Επισκευή υπολογιστών

Επισκευάζουμε κάθε είδους ηλεκτρονικό υπολογιστή. 

Ανεξάρτητη προμήθεια κατάλληλων και συμβατών ανταλλακτικών.

Υποστήριξη επιχειρήσεων και οργανισμών.

Συνεργασία με εξειδικευμένα εργαστήρια σε ιδιαίτερες βλάβες.

Ακριβές κόστος εργασίας , ενημέρωση πριν την επισκευή.