Αναβάθμιση laptop

Αναβάθμιση φορητού

Αναβάθμιση laptop

Αντικαθιστούμε τον HDD δίσκο σας με νέο SSD είτε/και μνήμη

Ενδεικτικά ένας HDD έχει ταχύτητα ανάγνωσης 100MB/s ενώ ένας SSD 500MB/s *

Χωρίς να χάσετε αρχεία, προγράμματα και χωρίς να αλλάξει το περιβάλλον εργασίας.

Μετάπτωση δεδομένων και προγραμμάτων στην ίδια ακριβώς μορφή.

Συγκεκριμένες προτάσεις για το υλικό
*Οι ταχύτητες ανάγνωσης και εγγραφής εξαρτώνται από πολλούς άλλους παράγοντες σε ένα σύστημα κάνουμε ενδεικτική παρουσίαση της διαφοράς