Ψηφιακές Υπογραφές

Ψηφιακή υπογραφή Τρίπολη

Ψηφιακές Υπογραφές

Σας κατευθύνουμε από την αρχή μέχρι το τέλος της διαδικασίας.Εγγραφή στην πύλη ermis, διαδικασία ΚΕΠ

Προμήθεια usb token

Παραμετροποίηση υπολογιστή για υποδοχή πιστοποιητικών

Εκπαίδευση στη χρήση υπογραφών σε όλες τις διαδικασίες που επιθυμείτε ΤΕΕ, αρχεία pdf, word, υπογραφή e-mail.

Πιστοποιητικά από το ελληνικό δημόσιο χωρίς κοστοβόρα λογισμικά και ετήσιες συνδρομές.

Αναλαμβάνουμε όλους τους κλάδους επαγγελματιών όπως προμηθευτές δημοσίου αλλά δημόσιους φορείς.