Ασφάλεια Δικτύων

Ασφάλεια Δικτύων

Ασφάλεια Δικτύων

Ανάλυση αναγκών ασφάλειας

Εγκατάσταση hardware firewall σε συνεργασία με την κορυφαία εταιρία του είδους

Εγκατάσταση και παραμετροποίηση antivirus

Συνδυασμός ασφάλειας με προστασία αντιγράφων ασφαλείας

Διαθέτουμε ολοκληρωμένες λύσεις ανάλογα με τις ανάγκες της επιχείρησης / οργανισμού.
Από την εγκατάσταση ειδικών δικτυακών συσκευών έως την εξειδικευμένη παραμετροποίηση λογισμικού σε υπολογιστές.