Συναρμολόγηση υπολογιστών

Συναρμολόγηση υπολογιστών

Συναρμολόγηση υπολογιστών

  • Αναλύουμε τις ανάγκες σας  και σχεδιάζουμε την κατάλληλη λύση
  • Ελέγχουμε και την πλήρη συμβατότητα των υλικών
  • Πραγματοποιούμε τη συναρμολόγηση και την εγκατάσταση του νέου σας υπολογιστή

Έχουμε πραγματοποιήσει εκατοντάδες συναρμολογήσεις υπολογιστών τόσο για τον ιδιωτικό όσο και το δημόσιο τομέα. Η εμπειρία, μας έχει δείξει ότι οι υπολογιστές που έχουν αγοραστεί κομμάτι-κομμάτι, είναι ποιοτικότεροι, καλύπτουν καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών, ενώ οι βλάβες και οι αναβαθμίσεις αντιμετωπίζονται οικονομικότερα και ευκολότερα.