Διαφήμιση στο διαδίκτυο

Διαφήμιση στο ιντερνετ

Διαφήμιση στο διαδίκτυο

 • Καθορισμός στόχων
  Επιλέγουμε τι ακριβώς θέλουμε να πετύχουμε πχ δημιουργία κοινού.
   
 • Δημιουργία περιεχομένου
  Καθορίζουμε την κατάλληλη μορφή (εικόνα, βίντεο) της προώθησης.
   
 • Επιλογή καναλιού επικοινωνίας
  Μέσο που θα γίνει η προώθηση πχ μηχανές αναζήτησης, social media.
   
 • Παρακολούθηση και αξιολόγηση καμπάνιας
  Όσο εξελίσσεται η καμπάνια λαμβάνουμε αποτελέσματα και παρεμβαίνουμε αν χρειαστεί. Τέλος γίνεται συνολική αξιολόγηση.